Aghora

Aghora

Aanraking en Contactmeditatie in Tantra

TantraPosted by Janne Thu, June 07, 2018 14:46:21

Tantra wordt tegenwoordig bijna gelijkgesteld aan bewuste vormen van aanraking en contactmeditaties. Op zich is dat niet zo gek als je kijkt naar de god-godin relaties in de mythologie of Tantrische tempelbeelden. Ook is in veel Tantrische stromingen de belichaming van het goddelijke een essentieel onderdeel van de bewustzijnsontwikkeling.
Een belangrijk aspect van onze ervaringen is het contact met de mensen om ons heen. Dit krijgt dus vaak veel aandacht in Tantra in de vorm van contactmeditaties. Eén van de krachtigste vormen om de fysieke werkelijkheid in en om ons heen te ervaren is via aanraking. Toch kom je dit in de klassieke teksten nauwelijks tegen. Daaruit kan je opmaken dat we allemaal een vertekend beeld hebben van wat Tantra is (en daar kan ik grotendeels ook in meegaan), maar het kan je ook aan het denken zetten over de waarde die aanraking blijkbaar heeft voor ons.

In onderstaande tekst ga ik in op een aantal vormen van contact in klassieke Tantra, wat daar de essentie van is en hoe dat te relateren is aan “moderne Tantra”. Om zo te komen tot een helderder beeld van de waarde van contactmeditaties en waarom je ze wel of niet Tantrisch zou kunnen noemen.

Welke vormen van contact vind je in de “klassieke” Tantra?

Beschrijvingen van contact tussen mensen kom je weinig tegen in Tantrische teksten. Het belangrijkste contact is dat tussen de guru en zijn leerling, hier speelt vaak een duidelijke machtsverhouding. Naast uitleg over filosofie etc. kan een guru op meer dan alleen een intellectuele manier kennis overdragen. Juist ook in meer directe vormen van contact vindt overdracht plaats van esoterische kennis. Daarbij kan je denken aan handoplegging, oogcontact, of het doorgeven van een mantra.

Daarnaast was een Tantrika vaak iemand met een huishouden en een partner. Het zijn mensen die in het leven staan en onderdeel uitmaken van de maatschappij. In mijn onderzoek ben ik nog weinig tegengekomen over hoe je als Tantrika met je partner zou moeten omgaan. In partnerrituelen die worden beschreven wordt soms juist benadrukt dat dit niet met de eigen partner moet, maar met iemand tegen wie je afkeer voelt. Dit om te laten zien dat je werkelijk het dualistische denken hebt overstegen.

De Tantrische mythologie en de vorm waarin teksten geschreven zijn biedt een duidelijke voedingsbodem voor ideeën over spiritualiteit op basis van contact. In mythologische verhalen worden godheden vaak in tweetallen afgebeeld en wordt er veel gesproken over de verhouding tussen Shiva en zijn partner(s). De mannelijke en vrouwelijke godheid vormen tegenpolen die elkaar creatief aanvullen en uit de eenheid die ze vormen vindt creatie plaats.

“in Saivism creation is explicitly sexual (except when Siva is portrayed as a yogin). As such, creation, existence and dissolution are alternately conceived as being the eternal dance or orgasm of Siva and Sakti. When creation is perceived as sexual, it is from the emission of a drop of Siva’s seed (bindu) into Sakti (who is the world) that all of being emanates.”
(David Gordon White, Kiss of the Yogini, p. 45)

Veel Tantrische teksten zijn opgesteld in de vorm van een dialoog tussen een god en godin waarin de één vraagt en de ander antwoordt. Hierin heb je eenzelfde machtsverhouding als tussen de guru en zijn leerling en wordt de esoterische kennis vooral in woorden overgebracht. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of er ook andere vormen van kennisoverdracht tussen god/godin beschreven zijn.

Een andere vorm van “contact” die in de beoefening van Tantra voorkomt is consecratie. Het goddelijke wordt gevisualiseerd/geplaatst in een voorwerp, een beeld of afbeelding. Dit voorwerp wordt hierdoor geladen met goddelijke energie en de Tantrika zal het dan ook als een manifestatie van het goddelijke benaderen. Door op het goddelijke aspect van een extern voorwerp te mediteren kan de Tantrika in een staat van bewustzijn komen waarin hij zich identificeert met dit goddelijk bewustzijn.


Fysieke aanraking in klassieke Tantra

Een enkel ritueel bevat aanraking of contact tussen mensen als essentieel onderdeel van een meditatie. Dit zijn vrij strakke rituelen voor gevorderde Tantrika’s en je kan je afvragen of ze enige overeenkomsten hebben met de liefdevolle contactmeditaties van tegenwoordig. Toch kom je zo nu en dan ook de meer zintuiglijke/sensuele meditaties tegen. Zo wordt in de Svabodhodaya Manjari (8e-10e eeuw) een aantal zeer praktische meditaties beschreven. Ze zijn zo simpel als het proeven of ruiken van iets lekkers. Heel directe, zintuiglijke ervaringen, die zo bewust mogelijk beleefd worden.

In vers 38 en 39 wordt het genot wat ontstaat in intiem contact gebruikt als basis voor een meditatie:

“38. At the end of coitus, the adept should project his mind into the place between the navel and the sexual organ. When the love bliss dissolves, he becomes waveless in one instant.
39. The mind, rejoicing at the embrace of a friend or a relative returning from afar, full of bliss, comes to cessation in one instant.”

(vertaling door Rafaella Torella)

En twee verzen verder kom je zowaar het woord massage tegen: “41. […] by the anointing and massaging of the feet (padabhyangaparisvangat), one gets at the obstruction of his mind.”
Het Sanskriet woord ‘parisvanga’ wat normaal met aanraken of omhelzen wordt vertaald krijgt in deze context de betekenis van masseren. In vers 39 hier boven wordt hetzelfde woord ‘parisvanga’ gebruikt en vertaald met ‘embrace’.
In de klassieke periode bestaan er dus teksten die aanraking noemen als basis voor meditatie en bewustzijnsontwikkeling.

Wat is de essentie van contact in Tantra?

Er zijn dus verschillende momenten waarop contact van belang is. Het contact tussen de beoefenaar en een guru of godheid, het contact tussen verschillende godheden op transcendent niveau, en het contact wat er is met de wereld om je heen.
Het doel van deze contactvormen is het verruimen van het bewustzijn tot het punt van het ‘goddelijk bewustzijn’. Door het neerzetten van een dualiteit (mannelijk/vrouwelijk, transcendent/manifestatie, guru/leerling, ik/jij) en hierop te mediteren, wordt uiteindelijk gestreefd naar het samenvallen van subject (ik), object (de ander) en de zintuiglijke/cognitieve waarneming (je bewust zijn van..). Dus de leerling die in de ogen van de guru kijkt komt tot een punt waarop het bewustzijn van het ‘kijken naar’, samen valt met het bewustzijn van zichzelf en van de guru als de ander. Het samenbrengen van deze drie aspecten zorgt uiteindelijk voor een beleving die tegelijk holistisch als relationeel is.
Om tegelijkertijd je plaats in het geheel te zien, en je eigenheid te behouden is het nodig om niet volledig samen te vallen met het geheel. Wat wel kan is samenvallen met jouw unieke plaats in het geheel en van daaruit ook de rest te kennen. In verbinding met de ander, waarin je beiden je eigenheid behoudt, vind je de mogelijkheid om voorbij je eigen beperkte ervaring te gaan.

Welk contact wordt er in deze tijd als “Tantra” gezien?

Tegenwoordig gaat Tantra meestal over het verbeteren van relaties, bewust verbinden, je eigen grenzen en grootsheid voelen. En natuurlijk moet het even over seksualiteit gaan, want dat heeft niks met Tantra te maken, of juist wel.
Het relationele aspect wordt veel benadrukt, we zijn sociale wezens en ervaren de meeste groei wanneer we mensen om ons heen hebben om ons te spiegelen. Tantra wordt bijna synoniem voor ‘conscious relating’, en wordt vormgegeven in massages, dans, aanraking en contactmeditaties. Zoals hierboven beschreven zijn die vormen in meer of mindere mate ook terug te vinden in klassieke Tantra, maar is de essentie vergelijkbaar, kan je dezelfde aspecten van bewustzijnsontwikkeling herkennen?

Bestaat de “oorspronkelijke essentie” ook nu nog?

Voor de fundamentalist is het antwoord duidelijk: het staat niet in de teksten, dus het is geen Tantra. Aan de andere kant heb je mensen die roepen “alles is Tantra” onder het mom van “dan kan ik doen wat ik wil”. En er zal vast ergens een genuanceerde gulden middenweg zijn, een manier waarop je per situatie kan herkennen of die eerder genoemde essentie van Tantra op dat moment aanwezig is.
In ieder contact kom je overduidelijk de drie kanten tegen van jezelf, de ander, en een verbindende handeling (zintuiglijk waarnemen van de situatie). Ondanks dat niet iedere moderne oefening in een klassieke Tantrische tekst is uitgeschreven kan je ze daar onder bepaalde voorwaarden wel aan relateren. Meestal zit dat niet in de specifieke handeling, maar in de intentie en energie die erachter zit. Wordt er in een oefening naar gestreefd om deze drie kanten (jezelf, de ander, het waarnemen) met elkaar te verbinden? Wordt er gezocht naar een diepere en ruimere staat van bewustzijn? En wanneer er veel energie opgewekt wordt, is dat dan het doel, of wordt die energie een middel om je vooruit te helpen in je bewustzijnsontwikkeling?

Als voorbeeld neem ik graag een massage waarbij iemand vanuit de aanraking in een meditatieve staat komt. In die staat valt de vraag weg waar ik eindig en jij begint. Ook het voelen van de massage wordt onderdeel van dat ene moment van bewust aanwezig zijn. Die persoon komt vanuit het contact helemaal tot zijn kern en maakt van daaruit de verbinding met zijn omgeving.
In ‘Tantrische taal’ zou dat dus het oplossen van de geest zijn in de ervaring, het eenworden met het grotere bewustzijn, het samenvallen van de materie met het transcendente, etc.

Waar moderne en klassieke Tantra soms uit elkaar lopen is dit beoogde doel. In de klassieke Tantra is het uiteindelijke doel altijd het bereiken van een staat van verlichting binnen dit leven, een ervaring van complete innerlijke vrijheid terwijl je volledig meedraait in de wereld om je heen. In modernere vormen ligt de nadruk vaak op het verdiepen en verbeteren van je contacten, meer verbinding voelen met jezelf en de mensen om je heen. Een belangrijke stap richting die innerlijke vrijheid, maar die vrijheid hoeft niet per se je doel te zijn. Het lijkt dan vaak te stoppen bij het genieten van de ervaring op zichzelf, en daar kan klassieke Tantra een kader bieden om die ervaring in een bredere context te plaatsen en tot een staat van zijn te verheffen.

Waarom contactgerichte meditatie waardevol is

“Wie op aarde is gevallen, moet de aarde gebruiken om op te staan.” Deze zin raakt de kern van hoe er in Tantra tegen persoonlijke en spirituele ontwikkeling wordt aangekeken. De situatie waar je je in bevindt is de basis van waaruit we verder groeien. Dat geldt voor ieder persoon op ieder moment, maar ook groter gezien voor culturen en tradities. De Tantrika in India werd duizend jaar geleden op een andere aarde geworpen dan waar wij in 2018 in Nederland op rondlopen. De situatie is niet te vergelijken, maar dat is slechts minimaal relevant. De boodschap is namelijk: De situatie is er, het is aan jou hoe je die gebruikt.
Dus in de situatie waar wij ons in bevinden, waar er steeds meer gevoelige mensen rondlopen, waar we ons op sociaal gebied kunnen ontwikkelen zodat we bergen energie halen uit onze contacten. In die situatie zijn dat de middelen die we hebben, zit daar onze kracht.

De valkuil is dan wel dat we daar voor onszelf best een prettige situatie van kunnen maken en daarbij vergeten dat we ook nog op kunnen staan. We vallen op aarde, maar vinden dit zo fijn dat we lekker blijven liggen. Daarin biedt Tantra de mogelijkheid om zowel van het leven te genieten, als te blijven ontwikkelen naar innerlijke rust en vrijheid.

www.aghora.nlDe Tantrische Bourgondiër

TantraPosted by Janne Wed, June 06, 2018 10:01:42

Begin dit jaar werd ik voor de grap “De Tantrische Bourgondiër” genoemd. Vaak ben ik voorzichtig in het delen over hoe ik me met Tantra bezig houd en wat het voor mij betekent. Het lijkt me goed om daar nu wat woorden aan wijden en te delen hoe ik er op dit moment in sta. Maar vraag het me over een half jaar nog eens, dan heb ik vast veel nieuws te vertellen!

Mijn Zoektocht in Tantra
Al sinds ik me bewust met Tantra bezig houdt is het een zoektocht geweest naar mijn plaats binnen (of buiten?) deze traditie. Voor mij begon de zoektocht in de boeken, ik ging teksten lezen en werd geraakt door de theorie en filosofie die daaruit naar voren kwam. Ook al begreep ik soms niks van wat ik las, het bleef me fascineren.

Later kwamen hier mijn eigen “contactexperimenten” bij, oefeningen of rituelen waarin ik (vaak met een partner) een deel van het menselijk contact uitvergrootte om dit zo bewust mogelijk te ervaren. De link met Tantra legde ik pas later, want in de klassieke teksten die ik las kwamen dit soort oefeningen helemaal niet voor.

Omdat het aanbod aan Tantra in Nederland voor mij heel anders voelde dan dat wat ik in de teksten las, en omdat ik de praktische kant ervan zelf al in het dagelijks leven aan het integreren was, heb ik zelden een workshop of iets dergelijks in deze richting gevolgd. Ik bleef zoekende, maar kwam “mijn Tantra” hier maar moeilijk tegen.

In de cursussen die ik volgde begon ik in te zien dat het wel mogelijk is om een brug te slaan tussen de klassieke teksten en de moderne beoefening. Het wordt steeds helderder dat die verbinding er wel degelijk is, dat duizend jaar oude teksten vertaald kunnen worden naar deze tijd. En dat er binnen de huidige cultuur ruimte is voor (en een enorm verlangen naar) verdieping op basis van deze eeuwenoude traditie.

Dus nu sta ik op het punt waar ik die verbinding wil leggen, om de kennis die ik in mijn studie heb opgedaan, en de ervaringen die ik heb beleefd bij elkaar te brengen. En daarmee wordt ook mijn visie helder, een holistische visie waarin traditie en nieuwe ontwikkelingen samen gaan.


De Bourgondiër
Het Bourgondische leven is me vanuit drie verschillende ouders/opvoeders meegegeven, daar kon ik niet aan ontkomen. Tot ’s avonds laat samen genieten van goede wijn en lekker eten. Daarbij ook een hartelijkheid, iedereen is welkom, hoe vreemd je ook bent. De Tantra heb ik er zelf aan toegevoegd, al vraag ik me soms ook af hoeveel ik daar stiekem van heb overgeërfd.

Tantra
Tantra is een begrip wat veel verschillende vormen aangenomen heeft. Wanneer ik spreek over Tantra, dan bedoel ik een stroming binnen het Hindoeïsme die gericht is op (spirituele) groei en daarvoor alle aspecten van het leven inzet en omarmt. Iedere gebeurtenis of ervaring is deel van iets universeels en wanneer je je daar voldoende van bewust bent geeft iedere ervaring de mogelijkheid om te groeien. Ook ervaringen die binnen veel andere levensbeschouwingen als slecht, vervelend, of zondig worden beschouwd kunnen hiermee worden ingezet voor je eigen ontwikkeling.

Wie is de Tantrische Bourgondiër?
En waar zou ik mezelf, als Tantrische Bourgondiër, plaatsen in die wereld van Tantra. Het meest belangrijk voor mij is de persoonlijke ontwikkeling die ik doormaak en waarmee ik tot steeds diepere lagen in mijn bewustzijn kan zakken. Iets wat ik ook in een hutje op de hei zou kunnen vinden door dagen lang te mediteren en te leven op water en brood. Alleen wanneer ik dat zeg wordt die Bourgondiër opstandig, die wil delen en ervaren. Door je ontwikkeling te delen ontstaat er een creatieve energie die je alleen niet kan opwekken. Je gaat gemakkelijker en sneller nog dieper doordat je de creatieve krachten van jezelf en de ander samenbrengt. En naast dat het mij zelf helpt om te ontwikkelen kan ik ook de ander meenemen naar de diepere lagen in zichzelf.

Deze gedeelde groei, vanuit rust en bewustzijn, in contact met elkaar, ondertussen genietend van het leven, is wat mij een Tantrische Bourgondiër maakt.


www.aghora.nl