Aghora

Aghora

Een Experiment in Niet-Weten

LevenskunstPosted by Janne Mon, January 14, 2019 15:28:41

Op verzoek, een onderwerp waar ik me nog niet echt in verdiept heb, het “niet-weten”. Als ik het goed begrijp dan zit er juist veel wijsheid in het niet-weten. Dus al weet ik er niets van, misschien kan ik er wat (wijze?) woorden aan wijden.

Een experiment in niet-weten.

Hoe verhoud ik mij tot die grote lege ruimte in mijn bewustzijn? Wanneer ik verstil (en soms wanneer het zich aandient) lukt het om op de rand te gaan staan van wat ik weet, en uit te kijken over mijn eigen onwetendheid.

De ruimte daar trekt me aan. Nieuw gebied om te verkennen. Ik wil het invullen, zichtbaar maken, aanraken. In het verlangen om met die grootse ruimte te verbinden wil ik haar in me opnemen, leren kennen.

Het niet-weten is een wereld van mogelijkheden. Alles wat ik kan bedenken om de leegte in te vullen leert me iets over mezelf, mijn wensen, verlangens, angsten. Kan ik die invulling laten bestaan in de openheid van het niet-weten, dan zal dat wat zich aandient me altijd blijven verrassen.

De leegte vult zich. Wanneer ik mijn vrije invulling als zodanig mag ervaren en doorvoelen. Wanneer de realiteit zich aandient en ik, na een kort moment van denken-te-weten, een nieuw niet-weten bereik. Langzaam keren weten en niet-weten zich om. Weten wordt stilstand, stug, onwrikbaar.

Niet-weten opent. Het opent mijn zintuigen en mijn fantasie. Mijn creativiteit wordt wakker. Ik kom in contact met wat ik werkelijk verlang en zet dit open neer voor een lege ruimte.

Open in kwetsbaarheid waar in één moment het verlangen, het gemis, en de andersheid van het niet-weten doorleefd worden.

‘Niet-weten’ wordt ‘voorbij het weten’

‘Niet-weten’ wordt ‘zijn’


www.aghora.nl


Blijf op de hoogte van nieuwe blogs via de nieuwsbrief.


Wil je mij ondersteunen in het onderzoek wat ik doe en in de verdere ontwikkeling van Aghora? Dan kan je via onderstaande link een vrije donatie doen.

Openheid – Creëer de ruimte waarbinnen jij kan groeien

LevenskunstPosted by Janne Tue, June 19, 2018 11:55:34

Openheid biedt ruimte voor ontwikkeling. Met een open houding zie je meer mogelijkheden en door open te zijn naar jezelf maak je je eigen passies en grenzen duidelijk. Welke kanten van openheid zijn er? En hoe kan je weten of je open staat om jouw potenties tot bloei te laten komen?

In deze tekst ga ik uit van een genuanceerde radicale openheid. Maar wat houdt “radicale openheid” eigenlijk in? Is het een onbevangen kinderlijke openheid waarbij je alles eruit gooit wat er in je zit zodat je altijd “open” bent? Of juist alles met open armen op je af laten komen en in je opnemen? Mijn antwoord op deze vraag ligt wat genuanceerder en vormt een basis om je bewust open te kunnen uiten en om open te kunnen ontvangen. Zodat openheid en ontwikkeling samen gaan met rust en balans.

Het is soms een hele zoektocht om drie kanten van openheid met elkaar in balans te brengen. Op de eerste plaats, en zeker niet het makkelijkst, komt openheid naar jezelf. Daarnaast is het nodig open te staan voor de ander, de persoon die je tegenover je hebt. En als derde is er de openheid naar de situatie.

Openheid naar jezelf
Openheid voor jezelf houdt in dat je ziet en accepteert wat er in je opkomt. Je ervaart je emoties en gedachten zonder ze te willen onderdrukken. Je neemt ook de verantwoordelijkheid voor je handelen vanuit die openheid. Door jezelf aan de ene kant altijd serieus te nemen, maar tegelijk ook te kunnen relativeren (je voelt bijvoorbeeld boosheid tot in je tenen, maar hebt zelf de controle over wat je met die boosheid doet).

Niet alleen het verleggen, maar ook het (h)erkennen van je grenzen helpt je om te groeien in openheid naar jezelf. Buiten je comfort zone treden, maar hoe ver kan je daar buiten gaan zonder jezelf uit het oog te verliezen? Om te kunnen voelen wat het gebied net buiten je comfort zone is zal je je bewust moeten zijn van je grenzen. Open staan voor je eigen grenzen is onmisbaar en helpt je om te bepalen of iets een mogelijkheid tot groei is, een uitdaging, of een harde grens waar je niet over gaat.


Openheid naar de ander

Iedereen die je tegenkomt of naast je hebt kan werken als een spiegel. De ander heeft altijd een perspectief wat je zelf niet hebt. Door open te staan voor deze andere kijk op jou leer je jezelf van een andere kant kennen. Het verrijkt je ervaring. Ook kan een ander je helpen om creatiever te denken en steunen in zwaardere tijden. Daarvoor zal je de ander wel dichtbij genoeg moeten kunnen komen. Openheid naar de ander vraagt er dus om dat je jezelf door de ogen van de ander kan zien.

Wanneer je open staat voor de ander ga je zijn/haar eigenheid zien en waarderen. Je creëert een ruimte voor de ander om volledig zichzelf te zijn. Binnen deze openheid vindt vaak de meeste groei plaats, je kunt elkaar uitdagen en verrijken. En als sociale, spelende, wezens is het heerlijk om onze ervaringen met elkaar te delen.

Openheid naar de situatie
Open staan voor de situatie is wat vaak bedoeld wordt met overgave. Hierin vind je acceptatie van wat er op je pad komt en ontwikkel je nieuwsgierigheid naar de wereld om je heen. Je staat open voor de uitdagingen die het leven je te bieden heeft.

Als je open staat voor de situatie leer je ook om aan te voelen wat er in een context gepast is. Je gaat niet blind met de stroom mee, maar kijkt realistisch naar jouw mogelijkheden om binnen de situatie te bewegen. Soms houdt dat in dat iets wenselijk, maar niet haalbaar is. En soms biedt een onverwachte situatie je ineens opties die je zelf nooit had kunnen bedenken.

Balans in openheid

Wanneer jij, de ander, en de situatie samenkomen ontstaat er beweging. Het kan zijn dat jullie verschillende verwachtingen of verlangens hebben. of dat je grenzen tegenkomt. Sta je alleen maar open voor jezelf dan krijg je een soort monoloog en wordt het moeilijk verbinding te maken. Als de balans teveel naar de ander verschuift dan kan je soms je eigen grenzen uit het oog verliezen. En volledige overgave aan de situatie kan leiden tot een passieve houding of een gevoel van onmacht of zinloosheid.

Door deze drie kanten continu met elkaar in gesprek te houden ga je op zoek naar een balans. Waarin jij en de ander zich voldoende gezien en gehoord voelen en die past binnen de situatie waar jullie je in bevinden.


Hoe weet je of je “open” bent?

Openheid biedt ruimte. Dus de vraag is: hoeveel ruimte bied jij? Zoek je ontwikkeling, dan moet er ruimte zijn voor beweging en groei. Zoek je veiligheid, dan moet er een ruimte ontstaan om dicht genoeg bij jezelf te blijven. Zoek je verbinding, dan wil je een ruimte creëren waarin je de ander kan ontmoeten.

Om in te schatten hoeveel ruimte jij biedt kan je jezelf een aantal vragen stellen:

- Blijft de situatie in beweging door mijn handelen, of stagneert de ontwikkeling? Is mijn (re)actie constructief of destructief: bouw ik op of breek ik af?

- Voel ik ruimte en energie in mezelf om te bewegen? Sta ik stil, of ben ik al ver voorbij mijn grenzen? Kan ik mezelf voor me zien in de situatie, welke positie neem ik in en wat zijn mijn mogelijkheden?

- Voelt de ander zich gezien en gehoord? Hoe reageert de ander op mij? Blijft de communicatie open?


www.aghora.nl